Zanimivosti iz zgodovine hlajenja #1

Objavil lahde dne

#1.  Zanimivost

Pred uporabo klimatskih naprav so za hlajenje uporabljali ogromne kose ledu. Ko so predstavili prvo klimatsko napravo leta 1902, so izhodni učinek ocenili na podlagi tega, koliko ledu bi potrebovali za enak hladilni učinek.

#2. Zanimivost

2-mesečne poletne počitnice so v ZDA uvedli v sredini 19. stoletja najprej v urbanih področjih, saj je povprečna temperatura v mestih zaradi velike količine betona višja kot na vasi. Klimatske naprave so bile še desetletja daleč. Konec 19. stoletja so poenotili počitnice v urbanih in ruralnih območjih. Še dobro, da poletnih počitnic zaradi klimatskih naprav niso ukinili