Za industrijske partnerje

Modern problems require modern solutions (Dave Cappelle)

Znanstveno-raziskovalne rešitve

Ugotovitve, ki razložijo fizikalne pojave in zakonitosti,

sledijo izključno iz numeričnih simuacij oz. bazičnih izračunov.

Le-teh brez nadaljnjega dela še ne moremo direktno uporabiti,

lahko pa jih potrdimo s konceptualno napravo.

Razvojno-aplikativne rešitve

Ugotovitve sledijo iz empiričnega dela in osnovnih izračunov,

ki so lahko tudi nadaljevanje numeričnih simulacij oz. bazičnih izračunov.

Ugotovitve lahko direktno uporabimo za izboljšanje naprav oz. procesov,

pogosto s prototipnimi napravami.

  Industrijske rešitve

  Ugotovitve iz prejšnjih dveh sklopov so izpopolnjene do te mere,

  da omogočajo direktno aplikacijo v

  industrijski proces oz. proizvodno linijo.

  Music: https://www.bensound.com

  Področja storitev za industrijske partnerje delimo v dve osnovni domeni:

  Sistemi in naprave v objektih

  • (dinamična) optimizacija energijskih tokov v sistemih in napravah
  • prediktivno vodenje naprav in sistemov ter virtualno prototipiranje
  • shranjevanje toplote/hladilne energije
  • hlajenje in/ali ogrevanje
  • optimizacija prenosa toplote in snovi v sistemih in napravah
  • prenosniki toplote

   Industrijski procesi, daljinska energetika, urbana energetika

   • optimizacija energijskih tokov
   • prenos toplote
   • procesi sušenja
   • hlajenje in ogrevanje
   • energetski pregledi
   • energetski koncepti in energetske zasnove
   • obnovljivi in naravni viri/ponori energije
   • optimizacija sistemov

   V LAHDE razpolagamo z naslednjo opremo

   (kliknite na naslov za več informacij)