VIDEO

Video zbirka

Predstavitveni video

Toplotna stikala

Aktivna magnetna regeneracija toplote

Toplotno stikalo v magnetokalorični napravi

Parno-kompresijski hladilni sistemi

Elektro-omočenje

Elastokalorični regenerator

Kalorične pretvorbe energije

Pametna mesta

Elastokalorični efekt