Toplo-hladno, Vesela šola (PIL)

Objavil lahde dne

Eden izmed načinov promocije strojništva in strojniškega poklica je tudi informiranje mladih o tehniki. Verjetno vsem poznana, sicer pa osnovnošolcem namenjena revija PIL, ki jo izdaja Mladinska knjiga, vsebuje prilogo Vesela šola. Vsaka Vesela šola je tematsko obarvana in učence od 4. do 9. razreda OŠ seznanja z vsebinami z različnih področij. V sodelovanju z urednico smo izdelali strojniško obarvano prilogo na temo hlajenja. Vesela šola je priložena novembrski številki PIL-a.

veselašola