Senergy nets

ERC Starting Grant projekt SUPERCOOL: Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje

  • Drugi ERC Starting grant v Sloveniji (in prvi v okviru programa Horizon 2020).
  • Obseg sredstev v višini 1,4 mio. € za obdobje petih letih (2019-2023).
  • Končni cilj projekta je razvoj nove elastokalorične naprave na osnovi optimalne superelastične porozne strukture,  ki bi delovala kot elastokalorični regenerator ter razvoj učinkovitega pogonskega sistema z regeneracijo sile.

Oprema:

  • Termomehanska karaterizacija nateznih/tlačnih odzivov elastokaloričnih materialov.
  • Preizkušanje življenjske dobe elastokaloričnih materialov izpostavljenih različnim načinom obremenitve.
  • Analiza elastokaloričnih materialov in aktivnih elastokaloričnih regeneratorjev izpostavljenim različnim termodinamičnim ciklom in obratovalnim pogojem.
  • Izdelava in strukturna/mikrostrukturna/termična karakterizacija aktivnih elastokaloričnih regeneratorjev izdelanih iz različnih elastokaloričnih materialov.
  • Teoretična analiza strukturne/termične zmogljivosti aktivnih elastokaloričnih regeneratorjev.
logo-erc

Hlajenje in klimatizacija sta v modernem svetu postali ključni dobrini. V zadnjem desetletju globalne potrebe po hlajenju rastejo eksponentno, pri čemer praktično vsi hladilni sistemi temeljijo na parno-kompresijski tehnologiji, ki je stara, relativno neučinkovita in še vedno okoljsko sporna. V okviru projekta SUPERCOOL želimo raziskati potencial elastokaloričnega učinka, ki je verjetno najbolj perspektivna alternativna tehnologija hlajenja. Ta temelji izkoriščanju spremembe latentne toplote povezane z martenzitno transformacijo, ki se pojavlja v superelastičnih zlitinah z oblikovnim spominom.

jaka1
jaka2

V preteklih letih smo kot prvi že razvili inovativen koncept izkoriščanja elastokaloričnega učinka z uporabo superelastične porozne strukture v elastokaloričnem regenerativnem termodinamskem krožnem procesu. Prvi rezultati, ki so bili objavljeni v reviji Nature Energy, izkazujejo izjemen potencial takšnega sistema, kljub temu pa moramo premostiti dve pomembni oviri, če želimo dokazati dejanski praktični potencial te tehnologije. Primarno je potrebno izdelati optimalno geometrijo superelastične porozne strukture (elastokalorični regenerator), ki bo zagotavljala zadovoljivo življenjsko dobo, visok elastokalorični učinek in hiter prenos toplote. Poleg tega je potreben razvoj učinkovitega in kompaktnega pogonskega sistema, ki hkrati omogoča učinkovito regeneracijo mehanskega dela, sproščenega med razbremenjevanjem elastokaloričnega regeneratorja. Predlagamo edinstven pristop k zasnovi naprednih elastokaloričnih regeneratorjev z uporabo kompleksnih struktur in pogonskega sistema s sposobnostjo regeneracije mehanskega dela. Sistematično bomo opredelili in povezali vse tri ključne vidike elastokaloričnega regeneratorja: termo-hidravlične lastnosti, stabilnost, strukturno utrujanje ter novo rešitev regeneracije mehanskega dela in učinkovitega pogona. Na osnovi teoretičnih, numeričnih in eksperimentalnih rezultatov bomo združili oba ključna elementa našega edinstvenega elastokaloričnega koncepta pri izdelavi prototipa, ki bi bil lahko prvi pionirski preboj v tehnologijah hlajenja v zadnjih 100 letih in bi zagotavljal višjo učinkovitost ter manjše onesnaževanje okolja kot posledica uporabe okolju prijaznih (trdninskih) hladilnih sredstev.     

SUPERCOOL ekipa

podoktorski raziskovalec iz področja Materialov: izdelava poroznih superelastičnih struktur, mikroskopija

dr. Parham Kabirifar

podoktorski raziskovalec iz področja Materialov: izdelava poroznih superelastičnih struktur, mikroskopija
doktorski študent iz področja procesnega strojništva: termo-hidravlične lastnosti in hladilne karakteristike elastokaloričnih regeneratorjev

Žiga Ahčin

doktorski študent iz področja procesnega strojništva: termo-hidravlične lastnosti in hladilne karakteristike elastokaloričnih regeneratorjev
raziskovalec s področja Mehanike: mehansko modeliranje in stabilnost elastokaloričnih materialov v tlačnem načinu obremenjevanja

dr. Luka Porenta

raziskovalec s področja Mehanike: mehansko modeliranje in stabilnost elastokaloričnih materialov v tlačnem načinu obremenjevanja
doktorski študent iz področja Mehanike: življenjska doba (utrujanje) in obraba elastokaloričnih materialov in struktur

Jan Cerar

doktorski študent iz področja Mehanike: življenjska doba (utrujanje) in obraba elastokaloričnih materialov in struktur

Nedavne objave

Nedavne novice

Imate vprašanje?

Če imate kakršno koli vprašanje, nas lahko kontaktirate preko telefona, e-maila ali pa osebno na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

01-4771-167
jaka.tusek@fs.uni-lj.si

Aškerčeva ul. 6
1000 Ljubljana
Slovenija