3 DIVERSE SLO

SENERGY NETS: Trajnostna sinergija med različnimi energetskimi omrežji 

  • Spletna stran projekta:  SENERGY NETS
  • Trajanje projekta: september 2022 – avgust 2026 
  • Koordinator: EIFER (European Institute for Energy Research)
  • Projekt Senergy Nets je nastal v okviru programa Horizon Europe Innovation Action Project
  • Je odziv na cilje Evropskega Zelenega Dogovora (podnebna nevtralnost EU do leta 2050)
  • Sodeluje 19 organizacij iz osmih EU držav
  • Trije obsežni demonstracijski preizkusi v Ljubljani, Milanu in Parizu

3 DIVERSE SLO

Cilj projekta SENERGY NETS je prikazati tehnične in ekonomske zmogljivosti več energijskih sistemov za razogljičenje ogrevalnega in hladilnega sektorja ter sektorja električne energije in plina s pomočjo lokalnih obnovljivih virov energije ter povezovanja sektorjev, pri čemer se osredotoča predvsem na obetavno infrastrukturo in poslovne modele.  

V ta namen bo omrežje SENERGY NETS razvilo niz orodij in platform, namenjenih optimizaciji načrtovanja daljinskega ogrevanja in hlajenja ter distribucijskih omrežij z upoštevanjem povezovanja sektorjev, in omogočilo zagotavljanje storitev prožnosti upravljavcem distribucijskih in prenosnih omrežij. Te rešitve se bodo izvajale na treh pilotnih lokacijah v Milanu (IT), Ljubljani (SI) in Parizu (FR), njihova ponovljivost pa bo preizkušena v dveh dodatnih študijah primerov, ki predstavljata alternativne podnebne, gospodarske in geografske pogoje v Västeråsu (SW) in Cordobi (ES). 

senergy3
senergy2

Rešitve SENERGY NETS bodo prilagojene glavnim interesentom v različnih fazah razvoja projektov, ki vključujejo povezovanje sektorjev: dolgoročno načrtovanje, oblikovanje in simulacije, operativno načrtovanje, valorizacijo, vrednotenje in replikaciranje. Projekt bo ovrednotil prednosti s pomočjo konsolidirane metodologije, razvite za oceno skupne vrednosti, ustvarjene s povezovanjem sektorjev, pri čemer se bo opiral na sedanja gospodarska, regulativna in tržna pravila ter ocenil učinke na evropski elektroenergetski sistem.  

SENERGY NETS temelji na močnem transdisciplinarnem konzorciju, ki vključuje 19 organizacij iz 8 evropskih držav in vključuje priznane strokovnjake iz javnih organov, ponudnikov infrastrukture, raziskovalnih ustanov, podjetnikov in združenj potrošnikov.

Vsi skupaj bomo zagotovili potrebno znanje, strokovnost in zmogljivosti za razvoj, predstavitev in vrednotenje razvitih orodij in storitev, ki omogočajo vključevanje več energijskih sistemov za zagotavljanje prožnosti elektroenergetskega sistema, sčasoma pa razogljičenje energetskega sistema.