Statični elektro-permanentni magneti za magnetno hlajenje

Objavil lahde dne

    

V članku Towards powerful magnetocaloric devices with static electro-permanent magnets, ki je bil objavljen v reviji Journal of Advanced Research (IF 10.479), raziskovalci iz Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo poročajo o novem pristopu – o konceptu energetsko učinkovitega elektro-permanentnega izvora magnetnega polja brez gibljivih delov.

V znanstvenem članku je predstavljena študija, na podlagi katere je bil najprej numerično ovrednoten, potem pa tudi zasnovan, izdelan in eksperimentalno preizkušen elektro-permanentni magnet za uporabo v magnetokalorični napravi. Dokazali so več kot 80-odstotno energetsko učinkovitost takega magneta in delovanje s frekvencami do 50 Hz, kar je ključnega pomena za prihodnje visokofrekvenčne magnetokalorične naprave večjih moči. Učinkovitost je možno še dodatno izboljšati,  razviti koncept pa je uporaben tudi na področju linearnih motorjev.

Članek je prosto dostopen na povezavi.