Srež ali srž?

Objavil lahde dne

Srež nastane s sublimacijo vodne pare, ki pride v stik s hladno površino. V hladilniku je to notranja površina stene hladilnega oz. zamrzovalnega dela.

Srež predstavlja nezaželen upor prenosa toplote, ki posledično povzroči slabše delovanje hladilno-zamrzovalnega aparata in vodi v preobremenitev kompresorja. S tem se našemu gospodinjskemu aparatu krajša življenjska doba in veča raba energije med samim obratovanjem, zato je potrebno aparat redno čistiti.

Razlog za nastanek sreža je prisotnost vodne pare v hladilnem oz. zamrzovalnem delu. Vsak hladilnik ima sicer izdelan kanal na zadnji strani, kjer se zbira kondenzat in odteka v kondenzacijsko posodo, s čimer se odstranjuje vlaga oz. voda iz hladilnika.

Največkrat je srež posledica

  • vnosa hrane z veliko vlage ali odprte posode s tekočino v hladilnik oz. zamrzovalnik,
  • slabega tesnjenja vrat zamrzovalnega dela hladilnika,
  • zamašene/zamrznjene cevi, ki vodi v kondenzacijsko posodo pod ohišjem hladilnika.

Nastajanje sreža najlažje preprečimo, da zamenjamo tesnila na vratih ter preverimo stanje odtočne cevi.
Večinoma je treba srež odstraniti ročno, kjer hladilnik najprej odtalimo. Novejši hladilniki pa imajo že funkcijo samodejnega odtaljevanja, kjer se v rednih presledkih vklopi grelnik, ki avtomatsko odtaljuje hladilni del in s tem sproti odstranjuje morebitni nastali srež.

Kategorije: #5minZnanost