Seznam predmetov

   

Predmeti na prvi stopnji študija (PAP) (šol. leto 2021/2022)

Prenovljen učni načrt se začne v 1. letniku, vsi predmeti LAHDE so v višjih letnikih, zato se izvajajo nespremenjeno.

Predmeti na drugi stopnji študija (MAG) (šol. leto 2021/2022) Smer procesno strojništvo

Prenovljen učni sistem se začne v 1. letniku, torej pri predmetih Transportni pojavi ter Hladilna tehnika in toplotne črpalke.
Predmeti LAHDE v drugem letniku se izvajajo nespremenjeno.

Predmeti na prvi stopnji študija (PAP) (šol. leto 2020/2021)

Predmeti na drugi stopnji študija (MAG) (šol. leto 2020/2021) Smer toplotna in procesna tehnika