Trenutni projekti

Projekti ARRS

Multikalorično hlajenje (2018-2021)

Digitalna mikrofluidika v magnetokaloričnem hlajenju (2018-2020)

 

Projekt ERC

SUPERCOOL (Jaka Tušek)

 

Industrijski projekti

Postavitev merilnega sistema za vrednotenje izrabe sive vode (2019 -) – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Razvoj samoadaptivnih gospodinjskih aparatov na osnovi prebojnih tehnologij – SPOT (2018 – ) – Gorenje d.o.o.

Eksperimentalna analiza učinka prenosnika toplote v pralnem stroju (2018-) – Gorenje d.o.o.

Rekuperacija odpadne toplotne iz pomivalnega stroja: koncepti in analiza (2018 – ) – ASKO, Gorenje d.o.o.

Študija izboljšav toplotno snovnih procesov v kuhalnih aparatih (Gorenje d.o.o., 2017 -)

Eksperimentalna analiza idejnih zasnov za izboljšanje učinkovitosti procesa sušenja pri delovanju kondenzacijskega sušilnega aparata (Gorenje d.o.o., 2017 -)

Eksperimentalna analiza učinka prenosnika toplote v pralnem stroju (Gorenje d.o.o., 2017 -)

Razvoj črpalnega sistema za prototip magnetnega hladilnika (Gorenje d.o.o., 2017 -)

Eksperimentalna analiza idejnih zasnov za izboljšanje učinkovitosti procesa sušenja pri delovanju kondenzacijskega sušilnega aparata (2017 – ) – Gorenje d.o.o.

Optimizacija toplotne črpalke v sušilniku perila Gorenje SP/K-A+++ (2017 – )  – Gorenje d.o.o.