Protokol za uporabo numeričnega modela (magneto)kalorične naprave s toplotnimi stikali

Objavil lahde dne

 

Na povabilo urednika revije STARProtocols smo pripravili protokol, ki podaja navodila za uporabo numeričnega modela za simulacije toplotnega stikala v (magneto)kalorični napravi.

Protokol je dostopen tukaj: povezava.

Numerični model pa tukaj: Zenodo in Github

This protocol describes the use of a simple 1D numerical model to evaluate a single-stage (magneto)caloric refrigerating device with static thermal switches. The model can be used to find appropriate values of parameters that lead to a significant refrigerating effect and COP of the device. The modeled device can comprise any type of static thermal switch in combination with any kind of magnetocaloric or electrocaloric material. Simulation parameters need to be set with care for acceptable computational time.