Prof. Andrej Kitanovski o magnetnem hlajenju

Objavil lahde dne

Podobe znanja na ARS

Dr. Andrej Kitanovski je izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, na Katedri za toplotno in okoljsko tehniko in Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko. Njegovo osrednje raziskovalno področje je magnetno hlajenje, ki predstavlja potencialno alternativno današnjim kompresorskim sistemom, ki hladijo skoraj vse današnje hladilne sisteme od domačih hladilnikov in klimatskih naprav do industrijskih naprav. Za svoje dosežke na področju razvoja novih, energetsko učinkovitih tehnologij magnetnega hlajenja, ki temeljijo na novih konceptih prenosa toplote ter termodinamike magnetnih procesov, je leta 2014 prejel Zoisovo priznanje. Skupaj s kolegi je leta 2016 za ugledno znanstveno založbo Springer pripravil celosten pregled stanja na tem področju z naslovom Magnetocaloric Energy Conversion: From Theory to Application oziroma Magnetokalorična pretvorba energije: Od teorije do praktičnih aplikacij. Pravkar s kolegi razvija tudi prvi slovenski magnetni hladilnik.