Pridobili projekt Cool BatMan v sklopu razpisa M-ERA.NET

Objavil lahde dne

 

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) je pridobil triletni projekt Cool BatMan v sklopu razpisa M-ERA.NET  z naslovom Battery Thermal Management System Based on High Power Density Digital Microfluidic Magnetocaloric Cooling (Cool BatMan). Gre za konzorcij 4 kakovostnih inštitucij, kjer LAHDE nastopa kot vodilna organizacija. Poleg tega pa gre tudi za uravnotežen konzorcij glede spolov (dve raziskovalki, dva raziskovalca), kar je tudi ena od ocenjevalnih postavk pri M-ERA in podobnih EU raziskovalnih platformah (H2020). Člani konzorcija so:

– Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za Hlajenje in daljinsko energetiko, (dr. Urban Tomc)

– Inštitut Josef Stefan, Odsek za elektronsko keramiko K5, (prof. dr. Hana Uršič Nemevšek)

– Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, (dr. Maria Krautz)

– Universitat de Barcelona, Department de Fisica de la Materia Condensada, (prof. dr. Lluis Mañosa)

Cilj projekta Cool BatMan je vzpostaviti fundamentalno razumevanje dinamičnega toplotnega obnašanja dveh fizikalnih pojavov sklopljenih v kompaktni magnetokalorični hladilni napravi. Magnetokalorični material (posledično magnetokalorični efekt) bo združen s pojavom elektroomočenja na dielektriku (t.i. digitalna mikrofluidika), s čimer bodo izdelali unikaten princip magnetokaloričnega hlajenja, ki bi lahko bil v prihodnosti uporaben kot sistem toplotnega upravljanja baterij.

Skupina Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko bo poleg koordinacije projekta odgovorna za elektrohidrodinamično in termomagnetno numerično modeliranje novega predlaganega principa magnetokaloričnega hlajenja z implementacijo digitalne mikrofluidike. Rezultati modeliranja bodo podali pomembne napotke pri vmesnih korakih izdelave ter za končno izdelavo t.i. ”proof-of-concept” eksperimentalne hladilne naprave, ki bo tudi končno izdelana in testirana na Fakulteti za strojništvo. 

Mreža M-ERA.NET je financirana s strani Evropske komisije in je bila ustanovljena z namenom povezovanja evropskih raziskovalnih programov in njihovega financiranja. Specifično se osredotoča na inovacije s področja funkcionalnih materialov, s čimer podpira smernice Zelenega dogovora.

Potek dela Cool BatMan
Potek dela Cool BatMan