Prenosniki toplote

Prenosniki toplote

Kratek opis

  • prenosniki toplote omogočajo prenos toplote med dvema tekočinama, ki imata različni temperaturi,
  • njihova uporaba je zelo razširjena, od področja gospodinjskih aparatov, avtomobilske industrije, vesoljske in letalske tehnike, procesne, kemijske in farmacevske industrije do področja stavbne tehnike.

Naše delo obsega

  • numerično modeliranje
  • eksperimentalno vrednotenje,
  • zasnova in optimizacija prenosnikov toplote.
  • Aktivni kalorični regeneratorji so predstavljeni v magnetokaloriki, elektrokaloriki in elastokaloriki.

Raziskovalni projekti v našem laboratoriju so osredotočeni na inovativen razvoj in vrednotenje geometrij prenosnikov toplote, pri čemer naše delo temelji na izboljšanju energijske učinkovitosti, zmanjšanju mase/volumna in stroškov izdelave.

S pomočjo numeričnih simulacij in eksperimentalnih meritev optimiziramo delovanje prenosnikov toplote v gospodinjskih hladilnikih, sušilnih strojih s toplotno črpalko, konvencionalnih sušilnih strojih in drugih gospodinjskih aparatih.

V laboratoriju imamo tudi lastno zasnovano eksperimentalno progo, ki nam omogoča izvajanje eksperimentov s področja kondenzacije vodne pare v prisotnosti ne-kondenziranih plinov na različnih vrstah prenosnikov toplote.

Prav tako izvajamo parametrične analize posameznih komponent sistema, s čemer ugotavljamo  vpliv, ki ga ima posamezna komponenta  na delovanja sistema kot celote.

Z izvajanjem večjega števila eksperimentov ustvarjamo lastno eksperimentalno bazo podatkov, ki nam služi kot validacija numerično zasnovanih modelov. Validirani numerični modeli nam služijo kot orodje za zasnovo in dimenzioniranje različnih tipov prenosnikov toplote, ki so v praksi še vedno velikokrat zasnovani z eksperimentalnim poskušanjem, kar je časovno zamudno in cenovno potrošno.

Strokovnjaki na področju

prof. dr. Andrej Kitanovski
prof. dr. Andrej Kitanovski
Nada Petelin
Nada Petelin

Nedavne objave

Nedavne novice