Prenosnik toplote ali toplotni izmenjevalec?

Objavil lahde dne

Prenosnik toplote ali toplotni izmenjevalec? Ali se toplota prenaša ali izmenjuje? #dilema

Prenosniki toplote so naprave, ki omogočajo prenos toplote med dvema ali več tekočinami različnih temperatur. Omogočajo torej prenos toplote iz tekočine z višjo temperaturo v tekočino z nižjo temperaturo. Toplota se torej prenaša in ne izmenjuje. Animacija prikazuje spreminjanje temperature znotraj primera prenosnika toplote.

Prenosniki toplote so nepogrešljive komponente v širokem spektru aplikacij v energetiki, procesnem, kemijskem in okoljskem inženirstvu, prehrambni industriji, elektroniki ter proizvodnih tehnologijah. Prenosniki toplote so na primer nepogrešljivi del vsake elektrarne, hladilnika (toplotne črpalke), klima naprave, računalnika, avtomobila in drugih prevoznih sredstev, prehrambnega obrata (npr. pasterizacija mleka, pivovarne, itd.), naftne rafinerije, čistilne naprave, peči za toplotno obdelavo materialov, itd.

Ker ima vsaka aplikacija svoje posebnosti poznamo različne tipe prenosnikov toplote – glede na zahtevano moč, tip tekočine (kapljevina, plini), zahtevano kompaktnost, tlačne razmere,…. Tako lahko v grobem ločimo cevne prenosnike toplote (prenosnik toplote cev v cevi, kotelni prenosnik toplote), ploščne prenosnike toplote ter prenosnike toplote z razširjenimi površinami (cevno-orebreni, lamelni, ploščno-orebreni).

Vsak hladilni sistem ima vsaj dva prenosnika toplote, ki ju imenujemo kondenzator in uparjalnik in sodita v skupino lamelnih prenosnikov toplote. Uparjalnik se nahaja v notranjosti hladilnika in prenaša toploto med zrakom v hladilniku ter (hladim) hladilnim sredstvom, medtem, ko je kondenzator tista »črna kača« na zunanji strani hladilnika in skrbi za prenos toplote med (toplim) hladilnim sredstvom ter okoliškim zrakom.