Odlični v znanosti

Objavil lahde dne

 

Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava

Sodelavci Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in odsekov za elektronsko keramiko in za fiziko trdne snovi Instituta Jožefa Stefana, so med prvimi na svetu izdelali demonstratorsko hladilno napravo, ki temelji na elektrokaloričnem pojavu.

Relaksorsko–feroelektrična keramika na osnovi svinčevega perovskita izkazuje elektrokalorično spremembo temperature pod vplivom električnega polja, do ≈3.5 K pri 160 kV/cm, kar je med najboljšimi rezultati na svetu. Koncept prenosa toplote z aktivno regeneracijo v napravi s hladilnimi elementi v obliki tankih keramičnih plošč, kjer je tekočina protitočno v stiku z izvorom in ponorom toplote, je predstavljen na sliki. V primerjavi z obstoječimi hladilnimi tehnologijami elektrokalorično hlajenje omogoča zelo velik izkoristek in nima škodljivih vplivov na okolje. Izum je patentno zaščiten v EU, ZDA in na Kitajskem, patent je odkupilo podjetje Gorenje.

Dosežek je bil nagrajen z priznanjem Odlični v znanosti, ki je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru promocije znanosti. Agencija spodbuja predstavitev znanstvenih dosežkov strokovni in splošni javnosti, ter aktivno spodbuja povezovanje med potrebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi. Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava predstavlja vse našteto, saj gre za izum, ki je zaščiten v EU, ZDA in na Kitajskem, patent pa je odkupilo podjetje Gorenje. Predstavlja torej izreden dosežek v znanosti, ki ga bomo kot družba lahko izkoriščali.

MALIČ, Barbara, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, KOSEC, Marija, DRNOVŠEK, Silvo, CILENŠEK, Jena, KUTNJAK, Zdravko, ROŽIČ, Brigita, FLISAR, Uroš, KITANOVSKI, Andrej, OŽBOLT, Marko, PLAZNIK, Uroš, POREDOŠ, Alojz, TOMC, Urban, TUŠEK, Jaka. Method for electrocaloric energy conversion: United States Patent US9915446 (B2), 2018-03-13. [S. l.]: United States Patent and Trademark Office, 2018.