Objavljen članek v prestižni reviji Advanced Energy Materials

Objavil lahde dne

Visoka energetska učinkovitost hladilnih sistemov in toplotnih črpalk bo ob okolju sprejemljivih hladivih predstavljala temelj bodočih sistemov hlajenja, ogrevanja in klimatizacije. Rekuperacija in izkoriščanje odpadne toplote na različnih temperaturnih nivojih bosta omogočala bistveno manjšo rabo energije ne samo za ogrevanje ali hlajenje, temveč tudi za proizvodnjo mehanske ali električne energije. Magnetokalorična pretvorba energij predstavlja eno izmed najboljših alternativ za doseganje teh tehnoloških ciljev in je bila zato še posebej v zadnjih dveh desetletjih predmet številnih temeljnih in uporabnih raziskav. Ta vrsta tehnologij pri pretvorbi energij uporablja magnetokalorične materiale. Zaradi povračljivosti določenih procesov predstavlja tehnologija potencial za zamenjavo obstoječih tehnologij na področju hladilne tehnike, toplotnih črpalk, utekočinjanja vodika ali drugih plinov, kot tudi za učinkovito pretvorbo nizko-temperaturne toplote v koristno delo. To izrazito interdisciplinarno področje, ki združuje naravoslovne in inženirske znanosti, še vedno zahteva številne raziskovalne aktivnosti za razvoj resničnih, tržno dostopnih aplikacij.

Na povabilo prestižne revije Advanced Energy Materials je profesor Kitanovski objavil obsežni članek, ki kritično opisuje dosedanje raziskave, dognanja in dosežke. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in idejami na tem konkretnem področju bralcem podaja ključne smernice prihodnjega razvoja magnetokaloričnih tehnologij. Profesor dr. Andrej Kitanovski je vodja Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Predstavlja enega izmed nosilcev razvoja magnetokaloričnih tehnologij v svetu in je bil soustanovitelj mednarodne raziskovalne delovne skupine Magnetic Cooling Working Party. Ta od leta 2004 deluje pod okriljem mednarodnega inštituta za hlajenje IIR ter je predvsem znana po organizaciji mednarodnih konferenc Thermag, ki so danes namenjene razvoju vseh kaloričnih tehnologij. Na povabilo prestižne revije Advanced Energy Materials je profesor Kitanovski objavil obsežni članek, ki kritično opisuje dosedanje raziskave, dognanja in dosežke. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in idejami na tem konkretnem področju bralcem podaja ključne smernice prihodnjega razvoja magnetokaloričnih tehnologij.

Povezava na članek.