Mikrofluidni krmilnik pretoka

Mikrofluidni krmilnik pretoka

Mikrofluidni krmilnik pretoka OB1 MK3+ Elveflow

  • ima možnost 4 kanalov, trenutno sta pripravljena 2,
  • kanala omogočata od -900 do 6000 mbar tlaka,
  • krmilnik krmilimo preko računalniškega programa,
  • možna je povezava z merilnikom pretoka,
  • spreminjanje tlaka krmilimo v odvisnosti od časa in tlaka,
  • možni tlačni profili so: konstantna, linearna, sinusna, pulzna, trikotna oz. poljubna funkcija,
  • kapljevina je lahko poljubna, mora pa biti kompatibilna z mikrofluidnim čipom.
Strojna fakulteta-LADHE

Mikrofluidni krmilnik pretoka deluje po principu prikazanem na desni sliki (vir Elveflow). Na OB1 je potrebno priključiti kompresor (ali pa jeklenko s stisnjenim zrakom), ki zagotavlja ustrezen nadtlak. Na OB1 s sprednje strani priključimo cevi za zrak, ki vodijo do rezervoarja. V rezervoar nalijemo kapljevino, od rezervoarja pa potekajo cevi za kapljevino do mikrofluidnega čipa. Z zagotavljanjem nadtlaka/podtlaka zraka v rezervoarju lahko zelo natančno uravnavamo pretok in določamo smer kapljevine skozi mikrofluidni čip.

FAQ