Metoda DSC za merjenje toplotne kapacitete

Merjenje toplotne kapacitete

z diferenčno skenirajočo kalorimetrijo

Toplotne lastnosti, ki jih je običajno mogoče zaznati z uporabo DSC:

  • temperatura tališča in entalpija (talilna toplota)
  • temperatura in entalpija kristalizacije
  • temperatura posteklenitve
  • čas indukcije oksidacije (OIT) in temperatura začetka oksidacije (OOT)
  • stopnja kristaliničnosti
  • reakcijska temperatura in entalpija
  • reakcija navzkrižnega povezovanja (utrjevanje)
  • stopnja strjevanja
  • specifična toplotna kapaciteta
  • porazdelitev molekulske mase kristala (kvalitativna, prek oblike vrha)

V skladu z ISO 11357-1 je DSC tehnika, pri kateri se razlika med toplotnim tokom v merjeni vzorec in toplotnim tokom v referenčni vzorec meri kot funkcija temperature in/ali časa. Med takšno meritvijo sta merjeni in referenčni vzorec izpostavljena istemu kontroliranemu temperaturnemu režimu in določeni atmosferi.

Netzsch DSC 214 Polyma: prvi klasični DSC za hitro hlajenje

V DSC 214 Polyma je integriran ovalni grelnik z zelo nizko toplotno maso (Arena®), ki omogoča hitrosti ogrevanja in hlajenja do 500 K/min, ki prej niso bile dosegljive s klasičnimi DSC-ji. Z DSC 214 Polyma je mogoče doseči temperaturne profile, ki so veliko bližje dejanskim razmeram v industriji.

DSC_working

FAQ