Lahko kupim hladilnik s Finske ali kaj so klimatski razredi hladilnika?

Objavil lahde dne

Klimatski razredi, ki so navedeni pri hladilnikih, opredeljujejo dovoljeno temperaturo okolja, kjer je aparat nameščen. Klimatski razredi so navedeni pri vseh hladilno zamrzovalnih napravah in označujejo pri kateri najnižji in najvišji temperaturi prostora lahko aparat uporabljate. Ko izbirate mesto, kjer bo aparat postavljen, se zavedajte, da temperatura prostora vpliva tako na porabo energije, kot na učinkovitost delovanja aparata.

SN: +10 do +32°C subnormalni klimatski razred
N: +16 do +32°C normalni klimatski razred
ST: +16 do +38°C subtropski klimatski razred
T: +16 do +43°C tropski klimatski razred
SN-ST: +10 do +38°C subnormalni do subtropski klimatski razred
SN-T: +10 do +43°C subnormalni do tropski klimatski razred

Kategorije: #5minZnanost