Konferenčni prispevki

2019

KITANOVSKI, Andrej, KLINAR, Katja, TOMC, Urban. Magnetocaloric refrigeration and heat pumping : the present, tomorrow, and the future. V: MINEA, Vasile (ur.). ICR 2019 : refrigeration science and technology proceedings, 25th IIR International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montreal, Canada. Paris: International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid. 2019, f. 86-107, ilustr.

LORBEK, Luka, KITANOVSKI, Andrej. A numerical framework for the one-dimensional modelling of refrigerator components. V: MINEA, Vasile (ur.). ICR 2019 : refrigeration science and technology proceedings, 25th IIR International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montreal, Canada. Paris: International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid. 2019, f. 571-578, ilustr.

POREDOŠ, Primož, LJUBENKO, Andrej, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Virtual-prototype-based development of household refrigerator-freezer appliances. V: MINEA, Vasile (ur.). ICR 2019 : refrigeration science and technology proceedings, 25th IIR International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montreal, Canada. Paris: International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid. 2019, f. 2263-2270, ilustr. [COBISS.SI-ID 16789019]

PETELIN, Nada, GATARIĆ, Pero, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Modelling and experimental evaluation of a condenser for a heat-pump tumble dryer. V: MINEA, Vasile (ur.). ICR 2019 : refrigeration science and technology proceedings, 25th IIR International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montreal, Canada. Paris: International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid. 2019, f. 4455-4462, ilustr.

TOMC, Urban, KLINAR, Katja, NOSAN, Simon, MAJDIČ, Franc, VALENTINČIČ, Joško, MENCINGER, Jure, LJUBENKO, Andrej, DREN, Dejan, KITANOVSKI, Andrej. A magnetic refrigeration prototype operating with a rare-earthfree magnetic field source. V: MINEA, Vasile (ur.). ICR 2019 : refrigeration science and technology proceedings, 25th IIR International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montreal, Canada. Paris: International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid. 2019, f. 1125-1132, ilustr.

KLINAR, Katja, TOMC, Urban, KITANOVSKI, Andrej. (Micro) Fluidic thermal switches : a review of the principles for caloric technologies. V: MINEA, Vasile (ur.). ICR 2019 : refrigeration science and technology proceedings, 25th IIR International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montreal, Canada. Paris: International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid. 2019, f. 547-554, ilustr.

KITANOVSKI, Andrej. Alternative refrigeration and heat pump technologies. V: DOVIĆ, Damir (ur.), SOLDO, Vladimir (ur.), MUDRINIĆ, Saša (ur.). Interklima 2019 : book of abstracts, 25th International Conference Interklima 2019 [and] 14th Conference on Thermography, Zagreb, Croatia, 11 – 12 April 2019, (Interklima … (Zbornik sažetaka), ISSN 2459-9166). Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje. 2019, str. 1. [COBISS.SI-ID 16569115]

KLINAR, Katja, KITANOVSKI, Andrej. Hlajenje v prihodnosti : pregled najbolj obetavnih tehnologij = Refrigeration challenges : review of the most promising future technologies. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec – 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 16552987]

PETELIN, Nada, POREDOŠ, Alojz, KITANOVSKI, Andrej, GATARIĆ, Pero. Modeliranje kondenzatorja toplotne črpalke v sušilnem stroju = Modelling of a condenser for heat pump dryer. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec – 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 94-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 16556315]

LORBEK, Luka, KITANOVSKI, Andrej. Optimizacija kapilarne cevi z globalnimi optimizacijskimi algoritmi = Capillary tube optimisation using global optimisation algorithms. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec – 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 86-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 16556059]

VIDRIH, Boris, KITANOVSKI, Andrej, ODAR, Urban. Primerjalna tehnično-ekonomska analiza uporabe toplotnih črpalk s plinskim motorjem pri oskrbi stavbe s toploto in hladilno energijo = Comparative techno-economic analysis of using gas engine-driven heat pumps in heat and cooling energy supply. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec – 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 68-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 16555547]

POREDOŠ, Primož, KITANOVSKI, Andrej, MAROVT, Franc. Vloga toplotnih črpalk v sistemih daljinske energetike = The role of heat pumps in district energy systems. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec – 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 16557339]

 

2018

KITANOVSKI, Andrej, KLINAR, Katja, TOMC, Urban. Caloric technologies : thermal switches and thermal diode. V: Nanoscale and microscale heat transfer VI, Eurotherm seminar No 111, 2-7 December 2018, Levi, Lapland, Finland. [S. l.: s. n. 2018], f. 177, ilustr. https://www.vtt.fi/sites/eurotherm2018/Documents/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 16373787]

KLINAR, Katja, TOMC, Urban, KLEMENC, Jernej, NOSAN, Simon, KITANOVSKI, Andrej. Rare-earth-free magnetic field source. V: Abstract book, Thermag VIII, International Conference on Caloric Cooling, 16.09 – 20.09.2018, Darmstadt, Germany. Darmstadt: Technische Universtität. 2018, f. 60, ilustr. [COBISS.SI-ID 16258843]

TOMC, Urban, KLINAR, Katja, NOSAN, Simon, MAJDIČ, Franc, VALENTINČIČ, Joško, LJUBENKO, Andrej, MENCINGER, Jure, DREN, Dejan, KITANOVSKI, Andrej. Magnetocaloric wine cooler with rare-earth-free magnet assembly. V: Abstract book, Thermag VIII, International Conference on Caloric Cooling, 16.09 – 20.09.2018, Darmstadt, Germany. Darmstadt: Technische Universtität. 2018, f. 57, ilustr. [COBISS.SI-ID 16258331]

NOSAN, Simon, TOMC, Urban, KLINAR, Katja, VONČINA, Danijel, KITANOVSKI, Andrej. Zmanjšanje toplotnih izgub elektromagnetnega ventila = Heat loss reduction of an electromagnetic valve. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2018 = Proceedings of the Twenty-seventh International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2018, ERK 2018, Portorož, Slovenija, 17.-18. september 2018, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference (Online), ISSN 2591-0442, 27). Ljubljana: Društvo Slovenska sekcija IEEE. 2018, f. 265-268, ilustr. http://erk.fe.uni-lj.si/2018/ERK18.pdf. [COBISS.SI-ID 16261403]

TOMC, Urban, TUŠEK, Jaka, KLINAR, Katja, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Alternativne tehnologije hlajenja na osnovi kaloričnih učinkov v trdninah = Alternative refrigeration technologies based on solid-state caloric effects. V: Mednarodna konferenca daljinske energetike 2018, Portorož, 18.-20. marec 2018 : zimski paket Evropske komisije in digitalizacija daljinske energetike = International Conference on District Energy 2018, Portorož, 18.-20. March 2018 : European Commission’s clean energy package and digitalization in district energy. Ljubljana: Slovensko društvo za daljinsko energetiko = Slovenian District Energy Association. 2018, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 15954459]

ASBANI, Bouchra, EL MARSSI, Mimoun, MEZZANE, D., KITANOVSKI, Andrej, MALIČ, Barbara, ROŽIČ, Brigita, KUTNJAK, Zdravko. Caloric materials for new greener heat management technologies. V: Abstract book, 2nd International Material Sciences and Engineering for Green Energy Conference, MSEGEC 2018, April 25-27, 2018, Rabat. [S. l.: s. n.]. 2018. [COBISS.SI-ID 31386407]

VIDRIH, Boris, POREDOŠ, Primož, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Energijska samooskrba stavbe s souporabo mikro-PV elektrarne in toplotne črpalke = Energy self-sufficiency in buildings using micro-scale PV and heat pumps. V: Mednarodna konferenca daljinske energetike 2018, Portorož, 18.-20. marec 2018 : zimski paket Evropske komisije in digitalizacija daljinske energetike = International Conference on District Energy 2018, Portorož, 18.-20. March 2018 : European Commission’s clean energy package and digitalization in district energy. Ljubljana: Slovensko društvo za daljinsko energetiko = Slovenian District Energy Association. 2018, str. 82-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 15979803]

LORBEK, Luka, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Optimizacija prenosa toplote v uparjalniku gospodinjskega hladilnika = Optimising heat transfer in a domestic refrigerator evaporator. V: Mednarodna konferenca daljinske energetike 2018, Portorož, 18.-20. marec 2018 : zimski paket Evropske komisije in digitalizacija daljinske energetike = International Conference on District Energy 2018, Portorož, 18.-20. March 2018 : European Commission’s clean energy package and digitalization in district energy. Ljubljana: Slovensko društvo za daljinsko energetiko = Slovenian District Energy Association. 2018, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 15980059]

KITANOVSKI, Andrej, TOMC, Urban, KLINAR, Katja, PETELIN, Nada, NOSAN, Simon, POREDOŠ, Alojz. Razvoj fotonapetostnega/termalnega modula za solarno kogeneracijo = Developing a photovoltaic/thermal cogeneration system. V: Mednarodna konferenca daljinske energetike 2018, Portorož, 18.-20. marec 2018 : zimski paket Evropske komisije in digitalizacija daljinske energetike = International Conference on District Energy 2018, Portorož, 18.-20. March 2018 : European Commission’s clean energy package and digitalization in district energy. Ljubljana: Slovensko društvo za daljinsko energetiko = Slovenian District Energy Association. 2018, str. 94-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 15954715]

POREDOŠ, Primož, LORBEK, Luka, VIDRIH, Boris, LJUBENKO, Andrej, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Transient heat transfer simulation of fresh and frozen food compartments in a household two-door refrigerator. V: TEIXEIRA, José Carlos (ur.). ECOS 2018 : proceedings of the 31st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, June 17th to 21st 2018 – Guimarães, Portugal. Guimarães: University of Minho. 2018, 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16135195]

 

2017

POREDOŠ, Primož, VIDRIH, Boris, DUH ČOŽ, Tjaša, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Eligibility of a heat pump based on the primary energy factor. V: Rethink energy, act now! : program & abstract book, 12th International energy agency heat pump conference, 15th – 18th May, 2017, Rotterdam, Netherlands. [S. l.: s. n.]. 2017, str. 109-110. [COBISS.SI-ID 15521563]

POREDOŠ, Primož, VIDRIH, Boris, DUH ČOŽ, Tjaša, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Eligibility of a heat pump based on the primary energy factor. V: Proceedings of 12th IEA Heat Pump Conference : Rotterdam, June 2017. Hoogland: Phetradico Communication and Publishing. 2017, str. 1-13, graf. prikazi, tabele. http://hpc2017.org/wp-content/uploads/2017/05/O.2.5.2-Eligibility-of-a-Heat-Pump-Based-on-the-Primary-Energy-Factor.pdf. [COBISS.SI-ID 15531803]

POTOČNIK, Primož, VIDRIH, Boris, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz, GOVEKAR, Edvard. Optimization of heat pump weather dependant operation for residential buildings. V: BAN, Marko (ur.), ZIDANŠEK, Aleksander (ur.). Book of abstracts, 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, October 4-8, 2017, Dubrovnik, Croatia, (Book of abstracts (Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems), ISSN 1847-7186). [Zagreb]: SDEWES. 2017, f. 260. [COBISS.SI-ID 15692315]

POREDOŠ, Primož, VIDRIH, Boris, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. A Thermo-economic and emissions analysis of different sanitary-water heating units embedded within 4th-generation district-heating systems. V: BEYENE, Asfaw (ur.). 30th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, July 2-6, 2014, San Diego, California : ECOS 2017, 30th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, July 2-6, 2014, San Diego, California. San Diego: San Diego State Universtiy. 2017, f. 2667-2680, ilustr. [COBISS.SI-ID 15585307]