Iščemo kandidatko/kandidata za štipendijo Mladi raziskovalec 2022-2026

Objavil lahde dne

Prijava po elektronski pošti do 23.5.2022 lahde@fs.uni-lj.si  s priloženim kratkim CV

Trajanje štipendije: 1.10.2022 – 1.10.2026

Okvirna vsebina: Raziskave nove tehnologije toplotnih črpalk

Cilj: Razviti okolju prijazno in energetsko bolj učinkovito tehnologijo toplotnih črpalk v primerjavi z obstoječimi napravami.

Obsega znanstvena področja: transportni pojavi v trdninah in tekočinah, termodinamika

Raziskovalno delo bo obsegalo:

– modeliranje (Matlab, Python, Simulink, Ansys),

– izvedbo simulacij ter eksperimentalno validacijo modela,

– design eksperimenta ter postavitev eksperimentalne proge,

– eksperimentalno testiranje, validacija modela.

Od kandidatke/kandidata pričakujemo

–  samostojnost, organiziranost, ambicioznost, zanesljivost,

–  sposobnost dela v interdisciplinarnem, mednarodnem okolju,

–  dobro znanje angleškega jezika.

Ponujamo delo v mladi ekipi in v stimulativnem okolju, močno vpetem v sodelovanje z vrhunskimi mednarodnimi inštitucijami in industrijskimi partnerji.

 

Uradni pogoji za izbor kandidatke/kandidata za Mladega raziskovalca:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • še ni bil(a) zaposlen(a) kot mladi raziskovalec;
  • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta.
Kategorije: LAHDE