INDY

INDY

  • Trajanje projekta: 1. december 2022-  31. januar 2025. 
  • Koordinator: TECES (Green Tech Cluster)
  • Projekt prejel financiraje s strani Evropske komisije v okviru razpisa Evropskega obrambnega sklada (EDF)
  • Sodeluje 31 partnerjev in podizvajalcev iz 13 držav EU
  • Projekt podpira več kot 9 obrambnih ministrstev v Evropski uniji.

1681429217401

Projekt INDY, energetsko neodvisna in učinkovita vojaška taborišča za dvojno rabo je inovativna pobuda, katere cilj je podpreti zeleno preobrazbo in izboljšati energetsko učinkovitost vojaške infrastrukture. 

Leta 2021 je projekt pridobil financiranje Evropske komisije v okviru razpisa Evropskega obrambnega sklada (EDF). Projekt traja 26 mesecev, začel se je 1. decembra 2022, končal pa se bo 31. januarja 2025. 

Glavni cilj projekta INDY je okrepiti energetsko varnost in samozadostnost razstavljivih vojaških taborišč. To bo doseženo z uporabo obnovljivih virov energije in inovativnih novih ter uveljavljenih tehnologij, pri čemer naj bi se raba fosilnih goriv v taborišču do leta 2030 zmanjšala za 40 % glede na sedanjo raven, do leta 2050 pa naj bi bila dosežena 100-odstotna neodvisnost taborišča od fosilnih goriv

Posnetek zaslona 2023-10-16 084354
1677221234247

Pričakovani rezultati projekta INDY so naslednji: 

  • Razvoj strateškega načrta za izvajanje energetsko neodvisnih in učinkovitih vojaških taborišč za dvojno rabo. 
  • Predlog spremembe paradigme na področju proizvodnje, pretvorbe, shranjevanja, transporta, distribucije in rabe energije. 
  • Uporaba najsodobnejših orodij za načrtovanje in simulacijo za oblikovanje novih energetskih tehnologij, izdelkov in sistemov upravljanja za vojaška taborišča, pri čemer je treba upoštevati tudi spoznanja iz civilnega sektorja. 

Projekt vključuje sodelovanje več kot 31 partnerjev in podizvajalcev iz 13 držav EU. Poleg tega ga podpira več kot 9 obrambnih ministrstev v Evropski uniji. Za koordinacijo projekta INDY skrbi slovenski partner TECES (Green Tech Cluster), ob podpori slovenskega ministrstva za obrambo.