Hladilni sistemi in toplotne črpalke

Hladilni sistemi in toplotne črpalke

Kratek opis

  • hladilni sistemi in toplotne črpalke prenašajo toploto z nižjega temperaturnega nivoja na višji temperaturni  nivo,
  • uporabljajo se na področjih gospodinjskih aparatov, avtomobilske industrije, vesoljske in letalske tehnike, procesne, kemijske in farmacevske industrije ter področje stavbne tehnike.

Naše delo obsega

  • simulacije,
  • testiranje komponent na lastnem eksperimentalnem sistemu,
  • eksperimentalno vrednotenje in optimizacijo.

Modifikacija obstoječih komponent/sistemov, prediktivno vodenje komponent/sistemov

V laboratoriju se intenzivno ukvarjamo z izboljšanjem energetske učinkovitosti sistemov in naprav tako na osnovi parno kompresijskih ciklov, kot tudi na osnovi Peltierovega pojava. Naše delo temelji na numeričnih, kot tudi eksperimentalnih raziskavah v laboratoriju in v realnem okolju. Z numeričnimi simulacijami optimiziramo posamezne komponente naprave ali sistema, s čemer vplivamo na izboljšanje delovanja naprave kot celote ali sistema. Vrednotenje energetske učinkovitosti naprave oz. sistema, nam služi za evaluacijo novih rešitev na obstoječih napravah ali sistemih. Pri tem se poslužujemo različnih ukrepov:

  • integracije novih elementov (prenosnikov toplote, vgradnja toplotne ali zvočne izolacije, regulacijskih ventilov, …),
  • modifikacija obstoječih elementov (sprememba oblike prenosnika toplote, sprememba polnitve hladiva, sprememba robnih pogojev delovanja naprave ali sistema…) in
  • prediktivnega vodenja naprave ali sistema ob upoštevanju optimizacijskih kriterijev delovanja sistema. Optimizacijski kriteriji so lahko:  energijska učinkovitost, ekonomičnost delovanja, zagotavljanje ugodja, itd.

Strokovnjaki na področju

prof. dr. Andrej Kitanovski
prof. dr. Andrej Kitanovski
Nada Petelin
Nada Petelin
dr. Urban Tomc
dr. Urban Tomc

Nedavne objave

Nedavne novice