Exergy analyses of low-temperature district heating systems with different sanitary hot-water boosters

Objavil admin dne

V reviji Entropy je bil objavljen članek z naslov Exergy analyses of low-temperature district heating systems with different sanitary hot-water boosters (Eksergijska analiza nizkotemperaturnega sistema daljisnkega ogrevanja z različnimi “boosterji” sanitarne tople vode).

Povzetek:

V članku je predstavljena analiza eksergijske učinkovitosti nizkotemperaturnih sistemov daljinskega ogrevanja (SDO) v primeru različnih »boosterjev« sanitarne tople vode (STV). Glavni cilj te študije je bil izvesti primerjavo eksergijske učinkovitost SDO brez »boosterja« ter SDO s tremi različnimi tipi »boosterjev«, ki temeljijo na električnemu grelniku, plinskemu kotlu in toplotni črpali, tako v zimski kot poletni sezoni. V ta namen smo razvili posplošeni model za izračun eksergijske učinkovitosti SDO z ali brez »boosterja«. Rezultati kažejo, da je v zimski sezoni v primeru nizkega relativnega deleža proizvodnje STV, SDO brez »boosterja« eksergijsko bolj učinkovit kot v primeru SDO z »boosterji«. Povečanje deleža proizvodnje STV pri temperaturah dovoda nad 45 °C predstavlja presečno točko, pri kateri imajo SDO z »boosterji« višjo eksergijsko učinkovitost. V poletni sezoni pa SDO brez »boosterjev« pri temperaturah dovoda nad 70 °C doseže nižjo eksergijsko učinkovitost v primerjavi SDO z »boosterji« pri temperaturah nad 40 °C. Študija je tudi pokazala negativen vpliv prekomernega zniževanja temperatur dovoda in povratka SDO z »boosterji«, saj to lahko vodi v večjo generacijo entropije.

Članek je dostopen na povezavi.