Patents and patent applications

Patents

LJUBENKO, Andrej, RANZINGER, Drago, LESNJAK, Niko, KEBRIČ, Matej. Hladilni aparat z vsaj dvema hladilnima predeloma : patent SI 25412 (A), 2018-10-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2018. 13 f, ilustr. [COBISS.SI-ID 713768]
patentna družina: P201700098, 2017-04-03; EP3385649 (A1), 2018-10-10

MALIČ, Barbara, URŠIČ, Hana, KOSEC, Marija, DRNOVŠEK, Silvo, CILENŠEK, Jena, KUTNJAK, Zdravko, ROŽIČ, Brigita, FLISAR, Uroš, KITANOVSKI, Andrej, OŽBOLT, Marko, PLAZNIK, Uroš, POREDOŠ, Alojz, TOMC, Urban, TUŠEK, Jaka. Method for electrocaloric energy conversion : United States Patent US9915446 (B2), 2018-03-13. [S. l.]: Unated States Patent and Trademark Office, 2018. [16] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29642791]
patentna družina: US2016187034 (A1), 2016-06-30; EP20130179000, 2013-08-01; EP3027980 (B1), 2017-10-18; EP3027980 (A1), 2016-06-08; CN105593616 (B), 2017-12-26; CN105593616 (A), 2016-05-18; PL3027980 (T3), 2018-04-30; WO2015014853 (A1), 2015-02-05

TUŠEK, Jaka, POMPE, Klemen, KITANOVSKI, Andrej, TUŠEK, Janez, POREDOŠ, Alojz. Postopek izdelave aktivnega magnetnega regeneratorja : SI 24240 (A), 2014/05/30. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2014. 7 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 12596507]
patentna družina: Številka prijave: P 20120000342, 2012-11-16; Številka mednarodne prijave: WO2014076588 (A1), 2014-05-22

KITANOVSKI, Andrej, EGOLF, Peter W., SARI, Osmann. Method and device for continuous generation of cold and heat by means of the magneto-calorific effect : patent no. US7481064 B2. [S. l.]: United States Patent, Trademark Office, 2009. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11295771]
patentna družina: WO 2004059221 (A1); JP 2006512556 (T); EP 1581774 (A1); CH 695836 (A5); AU 2003286077 (A1); US 2007144181 (A1)

KITANOVSKI, Andrej, EGOLF, Peter W., SARI, Osmann. Method and device for the generation of cold and heat by magneto-calorific effect : patent no.:US 7481063 B2. [S. l.]: United States Patent, Trademark Office, 2009. 6 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7424027]
patentna družina: Int. Cl. F25B21/00; U.S. Cl. /3.1; US2006080979 A1 2006-04-20; EP1581775 A1 2005-10-05; JP2006512557 T 2006-04-13; CH 695837 (A1); WO 2004059222 (A1); CA 2511543 (A1); AU 2003286086

Patent applications

ŽEROVNIK, Andrej, TUŠEK, Jaka. Hibridna toplotna naprava : P-201600283, 2016-11-16. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2016. [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15315739]

KITANOVSKI, Andrej, JELENC, Blaž, TOMC, Urban, POREDOŠ, Alojz. Micro-magnetocaloric device : EP3106781 (A1), 2016-12-21. Genova: World intellectual property organization, 2016. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15608347]