LAHDE annual report: 2021

Published by lahde on

LAHDE Scientific annual report:

Published papers

Granted patent

 • Micro-magnetocaloric device EP3106781B1

New projects

 • TCCbuilder: Odprtokodno simulacijsko orodje za toplotne tokokroge
 • Novo MHD-toplotno stikalo za nekonvencionalni magnetni hladilni sistem (MHD magcool), BI-DE/21-22-008

Conferences

 • KITANOVSKI, Andrej. The future of magnetic refrigeration and heat pumping. V: Advances in magnetics 2020-21 : June 13-16, 2021 : book of abstracts. [New York: IEEE]. 2021, str. [68]. http://aim2020.poliba.it/wordpress/program/program-overview/?fbclid=IwAR2pXtjkBn1cwQUsqf13mXZsPKhM20tkwMYFIExuG5751nff6RqN9CpeUTg.
 • NOSAN, Simon, TOMC, Urban, KLINAR, Katja, KITANOVSKI, Andrej. New concept of electromagnetic field source for magnetic refrigeration. V: Book of abstracts : CHC Eurotherm Seminar, July 13-15, 2021. [S.l.]: Eurotherm. 2021, str. [4]. https://eurotherm.et.utwente.nl/index.php/book-of-abstracts/.
 • TOMC, Urban, DALL´OLIO, Stefano, KLINAR, Katja, NOSAN, Simon, ERJAVEC, Urška, ŠADL, Matej, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, KITANOVSKI, Andrej. Cool future: magnetocaloric devices based on static and rare earth free magnetic field sources. V: Book of abstracts : CHC Eurotherm Seminar, July 13-15, 2021. [S.l.]: Eurotherm. 2021, str. [5]. https://eurotherm.et.utwente.nl/index.php/book-of-abstracts/.
 • SWOBODA, Timm, KLINAR, Katja, KITANOVSKI, Andrej, MUÑOZ ROJO, Miguel. High asymmetric heat transport in multilayer phase change materials. V: 2021 Virtual MRS Spring Meeting & Exhibit : April 17-23, 2021. [Warrendale (PA)]: Materials Research Society. 2021, str. [629-630]. https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/spring-meetings/2021/abstract-book.pdf?sfvrsn=66f9da0c_2, https://www.mrs. org/meetings-events/spring-meetings-exhibits/2021-mrs-spring-meeting/call-for-papers/symposium-sessions-detail?code=NM08.
 • DALL´OLIO, Stefano, TOMC, Urban, KLINAR, Katja, KITANOVSKI, Andrej. Design, enhanced thermal and flow efficiency of an active magnetic regenerator. V: Advances in magnetics 2020-21 : June 13-16, 2021 : book of abstracts. [New York: IEEE]. 2021, str. [72]. http://aim2020.poliba.it/wordpress/program/program-overview/?fbclid=IwAR2pXtjkBn1cwQUsqf13mXZsPKhM20tkwMYFIExuG5751nff6RqN9CpeUTg.
 • NOSAN, Simon, TOMC, Urban, KLINAR, Katja, KITANOVSKI, Andrej. New concept of electromagnetic field sourcefor magnetic refrigeration. V: Advances in magnetics 2020-21 : June 13-16, 2021 : book of abstracts. [New York: IEEE]. 2021, str. [192]. http://aim2020.poliba.it/wordpress/program/program-overview/?fbclid=IwAR2pXtjkBn1cwQUsqf13mXZsPKhM20tkwMYFIExuG5751nff6RqN9CpeUTg.
 • KLINAR, Katja, VOZEL, Katja, KITANOVSKI, Andrej. Numerical tool for evaluation of static thermal switches in caloric refrigeration and heat pumping. V: Book of abstracts : CHC Eurotherm Seminar, July 13-15, 2021. [S.l.]: Eurotherm. 2021, str. [40]. https://eurotherm.et.utwente.nl/index.php/book-of-abstracts/.
 • POREDOŠ, Primož, MAROVT, Franc, KITANOVSKI, Andrej, POREDOŠ, Alojz. Analiza izboljšanja energetske učinkovitosti toplotne črpalke zrak-voda z glikolskim prenosnikom toplote = Analysis of energy efficiency improvement of air water heat pump with glycol heat exchanger. V: Mednarodna konferenca SZE : Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu : Portorož, 28.-29. junij 2021 = International Conference of SZE : Energy supply and use in smart buildings and homes : Portorož, 28.-29. June 2021 : zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2021, str. 78-79, ilustr.
 • GATARIĆ, Pero, POREDOŠ, Primož, KITANOVSKI, Andrej. Analiza izboljšanja energetske učinkovitosti sušilnega stroja s toplotno črpalko z uporabo okolju prijaznejšega hladiva R450A = Improving the energy efficiency of a heat pump dryer using the environmentally friendly refrigerant R450A. V: Mednarodna konferenca SZE : Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu : Portorož, 28.-29. junij 2021 = International Conference of SZE : Energy supply and use in smart buildings and homes : Portorož, 28.-29. June 2021 : zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2021, str. 96-97, ilustr.
 • DALL´OLIO, Stefano, TOMC, Urban, KLINAR, Katja, NOSAN, Simon, KITANOVSKI, Andrej. Unconventional magnetocaloric wine cooler initial performance. V: THERMAG IX : 9th IIR International Conference on Caloric Cooling and Applications of Caloric Materials : virtual conference, June 7-11, 2021, College Part, Maryland, USA, str. 120. https://files.constantcontact.com/8d76dc76201/86788d2d-77ec-4dfa-9ca9-894a21e814d5.pdf.
 • TOMC, Urban, ŠADL, Matej, KLINAR, Katja, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, KITANOVSKI, Andrej. Digital microfluidics in magnetocaloric cooling. V: THERMAG IX : 9th IIR International Conference on Caloric Cooling and Applications of Caloric Materials : virtual conference, June 7-11, 2021, College Part, Maryland, USA, str. 128. https://files.constantcontact.com/8d76dc76201/86788d2d-77ec-4dfa-9ca9-894a21e814d5.pdf.
 • KUHELJ, Anja, SIMONIČ, Jasmina, DALL´OLIO, Stefano, KLINAR, Katja, PETELIN, Nada, KITANOVSKI, Andrej, MENCINGER, Jure, DREN, Dejan, BAČ, Vladimir. Enostavno orodje za določanje razporeditve cevi “skin” kondenzatorja na hladilnih aparatih = Simple tool for determining the pipe arrangement in the skin condenser for household refrigerators. V: Mednarodna konferenca SZE : Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu : Portorož, 28.-29. junij 2021 = International Conference of SZE : Energy supply and use in smart buildings and homes : Portorož, 28.-29. June 2021 : zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2021, str. 92-93,
 • IANNICIELLO, Lucia, TUŠEK, Jaka, MAÑOSA, Lluís, VIVES, Eduard, ENGELBRECHT, Kurt. Elastocaloric materials for active cooling regenerators. V: Book of abstracts : CHC Eurotherm Seminar, July 13-15, 2021. [S.l.]: Eurotherm. 2021, str. [7]. https://eurotherm.et.utwente.nl/wp-content/uploads/2021/07/bookofabstracts1.pdf.
 • AHČIN, Žiga, LIANG, Jierong, ENGELBRECHT, Kurt, TUŠEK, Jaka. Thermo-hydraulic analysis of shell-and-tube-like geometries for elastocaloric regenerators. V: Book of abstracts : CHC Eurotherm Seminar, July 13-15, 2021. [S.l.]: Eurotherm. 2021, str. [11]. https://eurotherm.et.utwente.nl/index.php/book-of-abstracts/.
 • IANNICIELLO, Lucia, TUŠEK, Jaka, ENGELBRECHT, Kurt. Updated design of an active elastocaloric regenerator. V: THERMAG IX : 9th IIR International Conference on Caloric Cooling and Applications of Caloric Materials : virtual conference, June 7-11, 2021, College Part, Maryland, USA, str. 52. https://files.constantcontact.com/8d76dc76201/86788d2d-77ec-4dfa-9ca9-894a21e814d5.pdf.
 • MASCHE, M., IANNICIELLO, Lucia, TUŠEK, Jaka, ENGELBRECHT, Kurt. Numerical modelling of hysteresis in caloric materials for solid-state cooling. V: THERMAG IX : 9th IIR International Conference on Caloric Cooling and Applications of Caloric Materials : virtual conference, June 7-11, 2021, College Part, Maryland, USA, str. 100. https://files.constantcontact.com/8d76dc76201/86788d2d-77ec-4dfa-9ca9-894a21e814d5.pdf.
 • PORENTA, Luka, KABIRIFAR, Parham, ŽEROVNIK, Andrej, ČEBRON, Matjaž, ŽUŽEK, Borut, BROJAN, Miha, TUŠEK, Jaka. Durable elastocaloric effect in thin walled Ni-Ti tubes. V: THERMAG IX : 9th IIR International Conference on Caloric Cooling and Applications of Caloric Materials : virtual conference, June 7-11, 2021, College Part, Maryland, USA, str. 130. https://files.constantcontact.com/8d76dc76201/86788d2d-77ec-4dfa-9ca9-894a21e814d5.pdf.

Awards

 • Rector’s Award for the best innovation 2021 for EASE