Eksperimentalna toplotna črpalka

Eksperimentalna toplotna črpalka

Eksperimentalna toplotna črpalka med drugim omogoča

  • generacijo toplote in hladu
  • primerjavo delovanja z zračnim in vodnim uparjalnikom
  • meritve masnega toka hladiva, tlakov in temperatur v pomembnih točkah hladilnega sistema
  • izvedbo parametrične analize različnih parametrov delovanja
Vodni uparjalnik eksperimentalne toplotne črpalke/hladilne naprave

Vodni uparjalnik eksperimentalne toplotne črpalke/hladilne naprave

Eksperimentalna toplotna črpalka je namensko zgrajena naprava, ki vsebuje naslednje komponente: zračni uparjalnik, vodni uparjalnik, vodni kondenzator, vijačni kompresor ter ekspanzijski ventil. Omogoča meritve masnega toka hladiva s Coriolisovim merilnikom masnega toka, meritve tlakov in temperatur v pomembnejših točkah sistema in meritev priključne električne moči kompresorja. Vse veličine je možno v realnem času spremljati v programskem okolju LabVIEW, ki tudi omogoča shranjevanje in morebitno nadaljnjo uporabo merjenih podatkov. Posebnost sistema je modularna zasnova, saj omogoča enostavno menjavo vseh glavnih komponent sistema. Trenutno sta v sistemu že nameščena dva tipa uparjalnikov (zračni in vodni), kar omogoča lažje razumevanje energetsko učinkovite rabe energije za proizvodnjo toplote oziroma hladu.

Specifikacije

FAQ