E-MRS konferenca, Varšava 2019

Objavil lahde dne

Od 16. do 19.9.2019 je na Tehniški Univerzi v Varšavi na Poljskem potekala konferenca European Materials Research Society, ki je ena vidnejših prireditev s področja raziskav naprednih materialov. Konference se je udeležilo preko 1000 raziskovalcev iz celega sveta, LAHDE pa je prisostvoval z avtorstvom oz. soavtorstvom dveh prispevkov ter enim vabljenim predavanjem.

Urban Tomc:

  • Digital microfluidics in caloric cooling
  • Using the aerosol deposition method in the preparation of caloric-cooling elements (so-avtor)

Jaka Tušek (vabljeno predavanje):

  • Elastocaloric cooling: state-of-the-art and future perspective