Doc. Jaka Tušek pridobil ERC projekt SUPERCOOL

Objavil lahde dne

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je s prebojnimi idejami že drugič prepričala Evropski raziskovalni svet (ERC), ki ji je podelil financiranje, tokrat v višini skoraj 1,4 milijona evrov za projekt z akronimom SUPERCOOL – Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje (angl. Superelastic porous structures for efficient elastocaloric cooling). Končni cilj projekta je razviti elastokalorično hladilno napravo, ki bi lahko predstavljala prvi večji preboj na področju hlajenja v zadnjih sto letih z večjo učinkovitostjo ter manjšim onesnaženjem okolja. Ob uspešnem razvoju bo predlagani koncept hlajenja lahko široko uporaben na različnih področjih hladilne tehnike, vse od miniaturnega hlajenja do velikih hladilnih sistemov in toplotnih črpalk.

Doc. dr. Jaka Tušek je znotraj programa Obzorje 2020 prvi in edini v Sloveniji pridobil financiranje programa ERC Starting Grant, s čimer bo vzpostavil svojo prvo samostojno raziskovalno skupino in zaposlil 5-6 raziskovalcev za naslednjih pet let.  S tem je postal že drugi raziskovalec Fakultete za strojništvo, poleg prof. dr. Matevža Dularja, ki je prejel financiranje Evropskega raziskovalnega sveta. V okviru projekta bo raziskoval ključne elemente elastokalorične hladilne tehnologije, ki po številnih ocenah kaže največji potencial kot alternativa dandanes široko uporabne parno-kompresorske tehnologije hlajenja. Slednja je kljub več kot 100-letnemu razvoju še vedno relativno slabo energetsko učinkovita in ekološko sporna.

Elastokalorično hlajenje temelji na elastokaloričnem učinku, ki ga zaznamo kot segrevanje in ohlajanje superelastičnih materialov z oblikovnim spominom. Projekt SUPERCOOL bo obravnaval dva ključna izziva elastokaloricne tehnologije. Prvi izziv je razvoj superelastične oz. elastokalorične strukture, torej ključnega elementa elastokaloričnega hladilnega sistema, ki bo zagotavljala dovolj dolgo življenjsko dobo in mehansko stabilnost ter hiter in učinkovit prenos toplote. Drugi izziv pa je razvoj kompaktnega in učinkovitega pogonskega sistema za obremenjevanje elastokaloričnih struktur, ki bo omogočal tudi učinkovito izrabo energije. Predlagan koncept elastokalorične tehnologije hlajenja bo lahko uporabljen od miniaturnega hlajenja (npr. za hlajenja elektronskih komponent), klimatskih naprav, pa vse do velikih hladilnih sistemov in toplotnih črpalk.

Nosilec projekta, doc. dr. Jaka Tušek, je povedal: »Poleg elastokalorične tehnologije hlajenja bodo dognanja projekta SUPERCOOL vplivala tudi na številna druga, širša področja, kot so predvsem medicina, gradbeništvo in strojništvo, kjer so materiali z oblikovnim spominom že široko prisotni, a njihov potencial in omejitve še niso dovolj dobro poznane.«

Fakulteta za strojništvo je tako postala edina inštitucija v Sloveniji z dvema tekočima ERC projektoma v programu Obzorje 2020. Doc. dr. Jaka Tušek je tudi prvi v Sloveniji, ki je bil že v prvem poskusu prijave uspešen pri ERC projektu.

Vir objave: Fakulteta za strojništvo