Hladiva

Hladilno sredstvo se uporablja v hladilni napravi za prenos toplote z nižjega temperaturnega nivoja na višji temperaturni nivo. Večina hladilnih sredstev je podvržena faznim spremembam med sprejemom toplote (izparevanje) in oddajanjem toplote (kondenzacija). Zaradi številnih okoljskih vprašanj, kot so tanjšanje ozonskega plašča (vpliv ovrednoten s parametrom ODP (en. Ozone Depletion Preberi več…

Srež ali srž?

Srež nastane s sublimacijo vodne pare, ki pride v stik s hladno površino. V hladilniku je to notranja površina stene hladilnega oz. zamrzovalnega dela. Srež predstavlja nezaželen upor prenosa toplote, ki posledično povzroči slabše delovanje hladilno-zamrzovalnega aparata in vodi v preobremenitev kompresorja. S tem se našemu gospodinjskemu aparatu krajša življenjska Preberi več…

Kako nastane umetni sneg?

V zadnjem času zime niso dovolj bogate s snegom, da bi omogočale normalno smuko. Na smučiščih zato s snežnimi topovi izdelujejo umetni sneg. Izdelava umetnega snega pa predstavlja velik finančni zalogaj, saj en snežni top stane okrog 40 000 EUR, en kubični meter umetnega snega pa približno 5 EUR (vir Preberi več…

Lahko kupim hladilnik s Finske ali kaj so klimatski razredi hladilnika?

Klimatski razredi, ki so navedeni pri hladilnikih, opredeljujejo dovoljeno temperaturo okolja, kjer je aparat nameščen. Klimatski razredi so navedeni pri vseh hladilno zamrzovalnih napravah in označujejo pri kateri najnižji in najvišji temperaturi prostora lahko aparat uporabljate. Ko izbirate mesto, kjer bo aparat postavljen, se zavedajte, da temperatura prostora vpliva tako Preberi več…

Zanimivosti iz zgodovine hlajenja #1

#1.  Zanimivost Pred uporabo klimatskih naprav so za hlajenje uporabljali ogromne kose ledu. Ko so predstavili prvo klimatsko napravo leta 1902, so izhodni učinek ocenili na podlagi tega, koliko ledu bi potrebovali za enak hladilni učinek. #2. Zanimivost 2-mesečne poletne počitnice so v ZDA uvedli v sredini 19. stoletja najprej Preberi več…

Prenosnik toplote ali toplotni izmenjevalec?

Prenosnik toplote ali toplotni izmenjevalec? Ali se toplota prenaša ali izmenjuje? #dilema Prenosniki toplote so naprave, ki omogočajo prenos toplote med dvema ali več tekočinami različnih temperatur. Omogočajo torej prenos toplote iz tekočine z višjo temperaturo v tekočino z nižjo temperaturo. Toplota se torej prenaša in ne izmenjuje. Animacija prikazuje Preberi več…