ARRS odobril sofinanciranje projekta MagBoost

Objavil lahde dne

MagBoost: Magnetokalorična podporna mikro-toplotna črpalka za sistem daljinskega ogrevanja

Nizkotemperaturni sistemi daljinskega ogrevanja predstavljajo pomemben del prihodnje oskrbe s toploto. Ti sistemi izkoriščajo odpadno toploto različnih sistemov, toploto obnovljivih virov, izkazujejo pa tudi možnost uporabe pri sklopitvi različnih energetskih sektorjev. Zaradi nizkega temperaturnega nivoja omrežja, ki po eni strani vodi do manjših toplotnih izgub, prav tako pa omogoča široko diverzifikacijo toplotnih virov, je potrebno za končno rabo pri uporabniku temperaturni nivo ustrezno zvišati. Zato je pri končnem uporabniku nameščena podporna enota za dogrevanje. Z vidika energetske učinkovitosti je smiselno, da tako podporno enoto predstavlja (t.i. ”booster”) toplotna črpalka. Večina tovrstnih toplotnih črpalk, ki so prav tako v razvoju ali rabi, temelji na uporabi parno-kompresijskega krožnega procesa oziroma tehnologije. Ta tehnologija ima resne ovire pri prihodnji rabi zaradi nizke energetske učinkovitosti manjših naprav, še pomembnejšo oviro pa predstavlja uporaba okolju neprijaznih hladiv. Trenutno najobetavnejša in najrazvitejša tehnologija, ki bi lahko nadomestila parno-kompresijske naprave v prihodnosti, je magnetokalorična tehnologija.
Glavni cilj raziskovalnega projekta MagBoost je razvoj magnetokalorične podporne toplotne črpalke v toplotni podpostaji nizkotemperaturnega sistema daljinskega ogrevanja. Prednost magnetokalorične tehnologije v primerjavi s trenutno uporabljeno tehnologijo parne-kompresije je v potencialno višji energijski učinkovitosti, uporabi okolju prijaznih hladiv ter neslišnem obratovanju brez vibracij.

arrs