Arhiv znanstvenih objav

Arhiv znanstvenih objav

protokol

Protokol za uporabo numeričnega modela (magneto)kalorične naprave s toplotnimi stikali

  Na povabilo urednika revije STARProtocols smo pripravili protokol, ki podaja navodila za uporabo numeričnega modela za simulacije toplotnega stikala v (magneto)kalorični napravi. Protokol je dostopen tukaj: povezava. Numerični model pa tukaj: Zenodo in Github This protocol describes the use of a simple 1D numerical model to evaluate a single-stage […]

ff

Pridobili projekt Cool BatMan v sklopu razpisa M-ERA.NET

  Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) je pridobil triletni projekt Cool BatMan v sklopu razpisa M-ERA.NET  z naslovom Battery Thermal Management System Based on High Power Density Digital Microfluidic Magnetocaloric Cooling (Cool BatMan). Gre za konzorcij 4 kakovostnih inštitucij, kjer LAHDE nastopa kot vodilna organizacija. Poleg tega pa […]

magne

Statični elektro-permanentni magneti za magnetno hlajenje

     V članku Towards powerful magnetocaloric devices with static electro-permanent magnets, ki je bil objavljen v reviji Journal of Advanced Research (IF 10.479), raziskovalci iz Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo poročajo o novem pristopu – o konceptu energetsko učinkovitega elektro-permanentnega izvora magnetnega polja brez gibljivih delov. […]

kondenzacija

Kondenzacija vlažnega zraka ob prisotnosti nekondezirajočih plinov na vertikalnih ravnih ploščah

 Skupaj z raziskovalci iz Univerze v Šanghaju smo objavili raziskavo s področja kondenzacije vlažnega zraka ob prisotnosti nekondezirajočih plinov na vertikalnih ravnih ploščah.Članek je objavljen v reviji iScience.Povezava do članka: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221015352AbstraktCondensation of humid air is an important process in thermal and process engineering and a subject of many currently research-intensive […]

Slika

Evalvacija primernosti hladiva R450A za zamenjavo hladiva R134a v sušilnih strojih s toplotno črpalko

V sodelovanju z Gorenjem d.o.o. smo raziskali primernost hladiva R450A kot nadomestnega hladiva za hladivo R134a v sušilnih strojih s toplotno črpalko.This paper presents the results of an experimental study evaluating R450A as a possible drop-in replacement for R134a in household heat pump tumble dryers. A heat pump installed in […]

Combined-Logos

CHC Caloric Heating and Cooling seminar, Twente 2020

Eurotherm CHC (Caloric Heating and Cooling) 2020 je še en znanstveni seminar, ki je bil iz lanskega leta prestavljena v leto 2021. Potekal je virtualno med 13. in 15. julijem. Laboratorij LAHDE je sodeloval pri 4 prispevkih in vabljenem predavanju:Cool future: magnetocaloric devices based on static and rare earth free […]

thermagix

Thermag IX, 2021

 Z enoletno zamudo je junija 2021 potekala 9. konferenca Kaloričnih tehnologij hlajenja in uporabe kaloričnih materialov (9th IIR International Conference on Caloric Cooling and Applications of Caloric Materials). Čeprav je konferenca potekala v virtualni obliki, je bilo predstavljenih veliko zanimivih prispevkov.Več informacij o konferenci je na voljo na spletni strani.Člani […]

Slika_Energies_pomanjsana

Kondenzacija vlažnega zraka v prenosnikih toplote

  V reviji Energies smo objavili članek s področja kondenzacije vlažnega zraka z nekondezirajočimi plini za dva različna tipa prenosnikov toplote. Prvi je zajemal kondenzacijo na ravnih vertikalnih ploščah, drugi pa kondenzacijo okoli horizontalnih ceveh. Izvleček: The condensation of humid air is a crucial step in air conditioning and process […]

mrss

Virtualno pomladno MRS srečanje 2021

Epidemija novega koronavirusa še vedno preprečuje izvedbo večine konferenc v živo, zato smo se ponovno zbrali virtualno. Na konferenci smo skupaj z raziskovalci iz Univerze v Twenteju predstavili implementacijo toplotne diode s fazno spremembo: High Asymmetric Heat Transport in Multilayer Phase Change Materials. Razen pomanjkanja osebnega stika, peciva med odmori […]

toc

Fluidni in mehanski toplotni kontrolni elementi

Obsežen pregled upravljanja toplotnega toka s fluidnimi in mehanskimi toplotnimi kontrolnimi elementi smo objavili s kolegi iz Univerze Twente (doc. dr. Miguel Muñoz Rojo in Timm Swoboda). Pregledni članek objavljen v reviji Advanced electronic materials (založba Wiley) predstavlja drugega od dveh delov pregleda toplotnih kontrolnih elementov.Članek ima odprt dostop: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.202000625Abstrakt:In […]

Picture1

Trdninski toplotni kontrolni elementi

Obsežen pregled upravljanja toplotnega toka s toplotnimi kontrolnimi elementi, ki temeljijo na pojavih fizike trdne snovi, smo objavili s kolegi iz univerz Twente (doc. dr. Miguel Muñoz Rojo in Timm Swoboda) in Stanford (dr. Ananth Saran Yalamarthy). Pregledni članek objavljen v reviji Advanced electronic materials (založba Wiley) predstavlja prvega od […]

Capture

MRS 2020 letos virtualno

Letošnja epidemija novega koronavirusa je preprečila izvedbo večine konferenc. MRS (Material research society) organizira običajno letno dve srečanji strokovnjakov- spomladi in jeseni. Letos sta bila zaradi izrednih razmer obe srečanje izvedeni konec novembra v virtualni obliki preko posebne platforme. Na konferenci je imel prof. Kitanovski vabljeno predavanje z naslovom Thermal […]

abstr

Kalorično mikrohlajenje

V sklopu ERC projekta SUPERCOOL ter ARRS projekta J2- 1738 so v Laboratoriju za hlajenje in daljinsko energetiko razvili nov, unikaten numerični model, ki služi kot orodje za parametrično analizo in razvoj mikro-hladilnih sistemov za hlajenje elektronskih komponent na osnovi elektrokaloričnih in elastokaloričnih materialov. Članek z naslovom: Caloric micro-cooling: Numerical […]

Capture3

Nasproti uporabi trdninskih toplotnih diod v magnetokalorični pretvorbi energije

V reviji Journal of Applied Physics je bil objavljen članek o uporabi trdninskih toplotnih diod v magnetokalorični hladilni napravi. Vsebinski poudarek je na upoštevanju časovno odvisnega (tranzientnega) prenosa toplote preko toplotne diode ter vpliv uporabljenega materiala toplotne diode na toplotni odziv med cikličnim spreminjanjem temperature. Članek je dostopen na povezavi. […]

image10

Tankostenske tlačno obremenjene Ni-Ti cevke: idealni kandidat za učinkovito in utrujanju odpornoelastokalorično hlajenje

V prestižni reviji s podorčja materialov (Applied Materials Today) z IF 8.013 smo objavili članek z naslovom Tankostenske tlačno obremenjene Ni-Ti cevke: idealni kandidat za učinkovito in utrujanju odporno elastokalorično hlajenje. Elastokalorično hlajenje se kaže kot ena najbolj obetavnih alternativ parno-kompresijske tehnologije hlajenja. Temelji na elastokaloričnem učinku zlitin z oblikovnim […]

kapil

Dvofazni tokovni vzorci v adiabatnem toku hladiva skozi kapilarne cevi

    V znanstveni reviji o hlajenju (International Journal of Refrigeration) smo objavili članek, ki opisuje tokovne režime v dvofaznem toku hladiva R600a skozi kapilaro gospodinjskega hladilnika. Nekaj odsekov iz vizualizacije lahko pogledate v spodnjem videu. Članek je dostopen v bazi, prvih 50 dni od objave pa še brezplačno na tej […]

Capture

Numerična in eksperimentalna analiza roll-bond prenosnikov toplote v ST, PV in PV/T kolektorjih (Energy Conversion and Management, IF 7.181)

  V reviji Energy Conversion and Management (revija ima IF  7.181,  in spada med zgornjih 5% na področju) smo objavili članek z naslovom: Numerical and experimental investigation of the energy and exergy performance of solar thermal, photovoltaic and photovoltaic-thermal modules based on roll-bond heat exchangers Članek ne na voljo na […]

adv

Objavljen članek v prestižni reviji Advanced Energy Materials

Visoka energetska učinkovitost hladilnih sistemov in toplotnih črpalk bo ob okolju sprejemljivih hladivih predstavljala temelj bodočih sistemov hlajenja, ogrevanja in klimatizacije. Rekuperacija in izkoriščanje odpadne toplote na različnih temperaturnih nivojih bosta omogočala bistveno manjšo rabo energije ne samo za ogrevanje ali hlajenje, temveč tudi za proizvodnjo mehanske ali električne energije. […]

Thermag Banner_5

Na konferenci o kaloričnem hlajenju kar dve plenarni predavanji članov LAHDE

Na konferenci o kaloričnem hlajenju Thermag IX, ki bo junija 2020 potekala v Marylandu v ZDA, bosta svoje delo na kar dveh plenarnih predavanjih predstavila prof. dr. Andrej Kitanovski (magnetokalorično hlajenje) ter doc. dr. Jaka Tušek (elastokalorično hlajenje – projekt SUPERCOOL):Kitanovski: The Future of the Magnetocaloric Energy ConversionTušek: From the […]

kit

Uporaba magnetokaloričnih materialov: Enciklopedija pametnih materialov

V obsežni enciklopediji materialov (Reference Module in Materials Science and Materials Engineering) je bil objavljen tudi prispevek o uporabi magnetokaloričnih materialov. Prispevek najdete na povezavi. Abstrakt: The first market applications of magnetocaloric materials were in low-temperature physics and magnetic resonance imaging. These important applications, however, represent just a small fraction […]

Capture

Pregled razvoja elastokalorične tehnologije

  Verjetno najbolj obsežen pregled razvoja elastokalorične tehnologije je objavljen v posebni številki Strojniškega Vestnika – Journal of Mechanical Engineering, ki bo izšla ob 100-letnici Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Članke hkrati obravnava smeri razvoja elastokalorične tehnologije, ki jih zasledujemo v ERC projektu Supercool. Članke je prosto dostopen na: […]

Barbara Malič (L2-6768), Andrej Kitanovski (L7-7580)

Odlični v znanosti

  Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava Sodelavci Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in odsekov za elektronsko keramiko in za fiziko trdne snovi Instituta Jožefa Stefana, so med prvimi na svetu izdelali demonstratorsko hladilno napravo, ki temelji na elektrokaloričnem pojavu. Relaksorsko–feroelektrična keramika […]

1-s2.0-S1364032119307798-fx1_lrg

Thermal control elements for caloric energy conversion

Pregledni članek o uporabi toplotnih stikal in toplotnih diod v kaloričnih tehnologijah z originalnim naslovom Thermal control elements for caloric energy conversion je bil objavljen v reviji Renewable & Sustainable Energy Reviews. Do 3. januarja je prosto dostopen na povezavi (link). Abstrakt: Caloric energy conversion is an emerging field of […]

jaka

Znanost na cesti gosti SUPERCOOL

Doc. dr. Jaka Tušek bo v torek 15. 10. ob 19h v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana) predstavil 1,4 MiO evrov vreden raziskovalni projekt SUPERCOOL. Do leta 2030 bo več kot polovica svetovnega prebivalstva živelo v vročih podnebjih s povečano izpostavljenostjo potencialno nevarnim vročinskim razmeram. Posledično se bodo globalne […]

MRS

E-MRS konferenca, Varšava 2019

Od 16. do 19.9.2019 je na Tehniški Univerzi v Varšavi na Poljskem potekala konferenca European Materials Research Society, ki je ena vidnejših prireditev s področja raziskav naprednih materialov. Konference se je udeležilo preko 1000 raziskovalcev iz celega sveta, LAHDE pa je prisostvoval z avtorstvom oz. soavtorstvom dveh prispevkov ter enim […]

icr

25th ICR Mednarodni kongres o hlajenju

Konec avgusta je v Montrealu potekal 25. Kongres o hlajenju. Na kongresu, ki ga vsako četrto leto organizira Mednarodni inštitut za hlajenje (IIR), se je zbralo več kot 700 strokovnjakov s celotnega področja hladilne tehnike. Na kongresu smo see člani LAHDE predstavili s kar petimi prispevki in vabljenim predavanjem: Nada […]

smst2019

SMST 2019

V sredini maja je v Nemškem mestu Konstanca potekala mednarodna znanstvena konferenca Shape Memory and Superelastic Technology (SMST) 2019  , ki velja za vodilno konferenco iz področja materialov z oblikovnim spominom in superelastičnih tehnologij. Člani ERC projekta SUPERCOOL smo na konferenci predstavili prispevek z naslovom: Tube-based Ni-Ti porous structures for […]

Katja slika_

Exergy analyses of low-temperature district heating systems with different sanitary hot-water boosters

V reviji Entropy je bil objavljen članek z naslov Exergy analyses of low-temperature district heating systems with different sanitary hot-water boosters (Eksergijska analiza nizkotemperaturnega sistema daljisnkega ogrevanja z različnimi “boosterji” sanitarne tople vode). Povzetek: V članku je predstavljena analiza eksergijske učinkovitosti nizkotemperaturnih sistemov daljinskega ogrevanja (SDO) v primeru različnih »boosterjev« […]

boris_potocnik

Neural network, ARX, and extreme learning machine models for the short-term prediction of temperature in buildings

Znanstveni članek na temo uporabe modelov z nevronskimi mrežami za napovedovanje temperature v stanovanjskih stavbah je bil s sodelavci iz laboratorija LASIN objavljen v reviji Building Systems and Components aprila 2019. V članku so sistematično preučene možnosti uporabe podatkovnih modelov, ki temeljijo na strojnem učenju, za kratkoročno napoved notranje temperature […]

g

New frontiers in magnetic refrigeration with high oscillation energy-efficient electromagnets

V reviji Applied Energy smo objavili članek z naslovom: New frontiers in magnetic refrigeration with high oscillation energy-efficient electromagnets (članek) Abstrakt This article reports on the novel resistive electromagnetic field source with the magnetic energy recovery, which enables the use of the static magnetocaloric regenerator. Most of the existing prototype magnetocaloric […]

uros

Numerical modelling and experimental validation of a regenerative electrocaloric cooler

V reviji International Journal of Refrigeration smo objavili članek z naslovom: Numerical modelling and experimental validation of a regenerative electrocaloric cooler (članek) Abstrakt This paper reports on the research and development of a cooling device with an active electrocaloric regenerator (AER) based on the bulk ceramic material (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–xPbTiO3 (PMN-100xPT). For the […]

levi

Nanoscale and Microscale Heat Transfer, Levi 2018

V začetku decembra smo se udeležili konference Nanoscale and Microscale Heat Transfer na severu Finske v mestu Levi. Konferenca se je odvijala na zelo zanimivi lokaciji – na vrhu smučišča, na katerem v novembru potekajo smučarske tekme svetovnega pokala. Vsi, ki smo bivali v centru Levija v dolini, smo se […]

jaka

Slovenski raziskovalci izdelali prvi prototip elastokaloričnega hladilnika na svetu-Objava v prestižni reviji Nature

Povzeto po objavi RTV Slo Na fakulteti za strojništvo so razvili prvi prototip elastokalorične toplotne črpalke. Ta hladi ali greje s pomočjo raztezanja in krčenja kosa superelastične kovine in je – potencialno – učinkovitejša od klasičnih sistemov. Znanstvena revija Nature je ena najbolj prestižnih tovrstnih publikacij na svetu. Za objavo […]

ssd

Doc. Jaka Tušek pridobil ERC projekt SUPERCOOL

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je s prebojnimi idejami že drugič prepričala Evropski raziskovalni svet (ERC), ki ji je podelil financiranje, tokrat v višini skoraj 1,4 milijona evrov za projekt z akronimom SUPERCOOL – Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje (angl. Superelastic porous structures for efficient elastocaloric cooling). Končni cilj projekta […]