Ali z gumbom v hladilniku nastavljamo temperaturo?

Objavil lahde dne

Kratek odgovor je: DA.

Vendar, gumb v hladilniku ni označen z vrednostmi želenih temperatur, pač pa s številskimi vrednostmi 1 – 7 (glej sliko). To pomeni, da s posamezno nastavitvijo gumba v hladilniku lahko nastavimo temperaturo, saj imajo oznake na gumbu naslednje pomene: 1 – najvišja temperatura, medtem ko 7 – najnižja temperatura v hladilniku (glej sliko). Na sliki 1 je gumb nastavljen na vrednost 4. V kolikor gumb zasukamo v smeri urinega kazalca (proti vrednosti 7), bo temperatura zraka v hladilniku nižja; nasprotno, ob zasuku gumba v nasprotni smeri urinega kazalca (proti vrednosti 1) pa bo temperatura višja. Dodati moramo, da v primeru kombinirane hladilno-zamrzovalne naprave ta gumb določa tudi temperaturo v zamrzovalnem delu.

Kolikšne so vrednosti temperatur v hladilnem oziroma zamrzovalnem delu je odvisno od temperature okolice in tipa aparata. V pomoč pri izbiri optimalne nastavitve gumba v hladilnem delu si lahko pomagamo z meritvami kombinirano hladilno-zamrzovalne naprave s statičnim uparjalnikom v kontrolirani atmosferi pri temperaturi okoliškega zraka 25 °C. Povprečne vrednosti temperatur v primeru nastavitev gumbov 1, 3, 5, 7 prikazuje Tabela na sliki.

Na podlagi povprečnih temperatur zraka lahko vidimo, da moramo biti uporabniki pazljivi pri nastavitvi gumba, saj je najbolj optimalna nastavitev gumba med vrednostnima 3 in 5. Vrednost 7 izkazuje temperature, ki so lahko za določena živila prenizke in neprimerne za hrambo v hladilnem delu. Drugi, prav tako pomemben razlog za izogib tej nastavitvi pa predstavlja energetsko neučinkovito delovanje hladilnika, kar za domačega uporabnika predstavlja večjo rabo električno energije hladilnika oziroma večji mesečni račun električne energije. Po drugi strani pa nastavitev gumba 1 izkazuje temperature, pri katerih imajo lahko določena živila krajšo dobo hranjenja v hladilniku.[:]