Predstavitev

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE je dejaven na znanstveno raziskovalnem, pedagoškem in strokovnem področju. Vse dejavnosti se dopolnjujejo, saj se zavedamo, da je predvsem raziskovalna dejavnost ključna za kakovostno pedagoško delo.

Na osnovi naših kakovostnih rezultatov raziskav poteka stalno sodelovanje z industrijo, prav tako pa tudi z mednarodnimi institucijami in univerzami.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Hlajenje

Laboratorij LAHDE se ponaša z več kot 40 let praktičnih in teoretičnih izkušenjna področju razvoja in optimizacije kompresorskih, sorpcijskih (absorpcija, adsorpcija) in hlapilnih tehnologij. Pri tem se ne usmerjamo samo v rešitve posameznih komponent, temveč tudi v dinamiko obratovanja same naprave ter njeno optimizacijo v realnem času.  Stalno sodelovanje z industrijskimi partnerji krepi naše izkušnje pri prenosu tehnologije, kot tudi vzdržuje vitalnost naših raziskav.
Poleg razvoja klasičnih tehnologij hlajenja se v zadnjih 10 letih laboratorij usmerja tudi v razvoj novih, alternativnih tehnologij, ki temeljijo na fiziki trdne snovi, konkretneje na magnetnem hlajenju. Pri slednjem največ naporov usmerjamo v razvoj in optimizacijo magnetokaloričnih, elektrokaloričnih in elastokaloričnih hladilnih naprav. Na tem področju predstavlja laboratorij eno vodilnih inženirskih raziskovalnih skupin na svetu.

Toplotne črpalke

Zaradi naših številnih izkušenj pri načrtovanju ter optimizaciji toplotnih črpalk imamo vzpostavljeno stalno sodelovanje tako s slovensko in tujo industrijo. Smo pooblaščen laboratorij s strani EKOSKLADA za preverbo akreditacij za toplotne črpalke. Pri raziskovalnem delu se usmerjamo predvsem v različne rešitve kompresorskih toplotnih črpalk, kot tudi njihovih zunanjih elementov(npr. uparjalnik toplotne črpalke zrak-voda, kolektorsko polje, geosonde, itd).

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Shranjevanje toplote in hladu

To področje postaja vse bolj pomembno z vidika energetske učinkovitosti napravnemotenega zagotavljanja oskrbe, kot tudi uporabe različnih vrst obnovljivih virov toplote ali hladu. Naše dolgoletne izkušnje zajemajo naslednja področja:

  • Kratkotrajne in sezonske rešitve shranjevanja hladilne energije (ledena brozga, uporaba drugih fazno spremenljivih tekočih (PCS) ali statičnih materialov (PCM), senzibilni hranilniki hladu, inovativne rešitve shranjevanja snega).
  • Kratkotrajne in sezonske rešitve shranjevanja toplote (uporaba fazno spremenljivih tekočih (PCS) ali statičnih materialov (PCM), sezonski hranilniki in njihove celovite rešitve s solarnimi sistemi in toplotnimi črpalkami.

 

Dinamika energetskih sistemov in naprav

V zadnjih letih se v laboratoriju intenzivno ukvarjamo s problematiko vodenja in regulacije energetskih sistemov in naprav. Pri tem ne razvijamo samih krmilnikov. S pomočjo numeričnih simulacij dinamike naprav lahko optimiziramo njihove posamezne komponente, ter z uvedbo naprednih algoritmov optimiziramo njihovo delovanje.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Daljinska energetika

Laboratorij LAHDE ima dolgoletne praktične in tudi teoretične izkušnje pri razvoju, optimizaciji, kot tudi konceptualnemu načrtovanju sistemov daljinske energetike.  Zaradi svoje vpetosti na tem področju ima vzpostavljeno sodelovanje z večino slovenskih podjetij oskrbe z daljinsko toploto, hladom, ali plinom, kot tudi s podjetji, ki predstavljajo sočasno proizvodnjo elektrike, toplote in/ali hladu. Pomemben poudarek tovrstnega razvoja v zadnjih letih laboratorij posveča tudi uvedbi obnovljivih virov toplote v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, še posebej lesni biomasi, geotermalni, kot tudi sončni energiji.