3 DIVERSE

3 DIVERSE: Decentralizacija, Raznolikost in Dinamično uravnavanje obremenitve

 • Spletna stran projekta: 3Diverse 
 • Trajanje projekta: oktober 2022- september 2025  
 • Projekt vodi:  KSSENA Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 • Financiranje: Evropska unija v okviru programa EU za okolje in podnebne spremembe (LIFE), ki ga vodi Evropska komisija. 
 • Partnerji projekta: Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Kolektor sETup d.o.o., Komunalno podjetje Velenje d.o.o 
  3 DIVERSE

  Projekt 3Diverse si prizadeva za uvedbo vseobsegajoče, večdimenzionalne strategije za načrtovanje in izvajanje naložb v trajnostno energetsko infrastrukturo. Ta celostni, večsektorski in večstopenjski pristop domiselno usklajuje naložbe v trajnostno energetsko infrastrukturo ter prepleta področja arhitekture, energetskih omrežij, prometa in proizvodnje energije iz obnovljivih virov. 

  Glavna naloga projekta 3Diverse je vzpostavitev trajnostnih sprememb na območju Savinjsko-Šaleške doline. Cilj projekta je okrepiti prehod Savinjsko-Šaleške regije, ki je močno odvisna od premoga, v okolju prijaznejšo in energetsko učinkovitejšo pokrajino, ki bi lahko služila kot model za zelene spremembe v regiji in zunaj meja Evropske unije. 

  3 DIVERSE
  3 DIVERSE

  Projekt 3Diverse temelji na sodelovanju. S kompasom, usmerjenim v medsektorsko sodelovanje na lokalni ravni, si projekt 3Diverse prizadeva izboljšati usklajenost upravljanja energetskega prehoda. To sodelujoči dosegamo s spodbujanjem smiselnih dialogov s številnimi zainteresiranimi stranmi in izpopolnjevanjem zmogljivosti javnih organov, da lahko vodijo namere, ki so v skladu z energetskimi in podnebnimi prizadevanji države in Evrope.